Loading...

Analys lab & metallurgiskprovning

Vi gör regelbundna prover för att verifiera att en produktion eller process fungerar tillfredsställande. 

Att verifiera och analysera den produktion som är igång är en viktig del i kvalitetsarbetet. Inom fordonsindustrin arbetar Predire mycket med ledande varumärken som exempelvis producerar karossdetaljer i aluminium och plåt. Där är vi med och verifierar svetsningar och lödningar för att kontrollera att de produceras på ett korrekt sätt. Verifieringarna och analyserna handlar främst om att upptäcka om, och i så fall var, det brister i produktionen och ta reda på vad det beror på så tidigt som möjligt i produktionsstadiet.

Materiallaborationer

 • Kalibrering
 • Bildanalys
 • Svetsanalys
 • Lödningsanalys
 • Stans- och styknitsanalys
 • Clinchanalys
 • Digital fotodokumentation
 • Ytjämnhetstest
 • Partikelanalys
 • Hygienanalys

Ytverifieringar

 • Korrosionsprover
 • Ytkolsanalys
 • Klimatkammarprover
 • Skikttjockhetsprover

Vattenanalyser

 • Korrosionsprover
 • Ytkolsanalys
 • Klimatkammarprover
 • Skikttjockhetsprover

Oljeverifieringar

 • FT-IR-analys
 • Partikelräkning
 • Oljeskiktsmätning
 • Hydrauloljeanalys
 • Viskositet
 • Densitet
 • Korrosion- och missfärgningstest av plåt

Limmanalyser

 • Viskositet
 • Vidhäftning
 • Fläkprov
 • Åldringsprov

Vanliga kemiska analyser

 • pH-värde
 • Koncentration
 • Konduktivitet
 • Analyser av olika legeringar i metaller
Kontakta oss