Loading...

Fungerar allt ute på fältet som det ska? Håller härdugnen sina gradantal eller slår det fel någonstans? Hur ser det ut med partiklar i luften där ni producerar era produkter? Det finns många faktorer som spelar in och som kan påverka den slutgiltiga produkten. Predire hjälper företag med fältprovning på plats för att säkerställa och förbättra produktionsmiljön. Vi gör en insamling av luft som vi sedan filtrerar och analyserar med hjälp av avancerad teknik.

Inom fältprovning utför vi flera olika prover. Det kan handla om analyser på allt från temperaturförhållanden till hygien, fukt och luftflöde.

Fälttester

Vi erbjuder följande externa tjänster:

  • Temperaturmätning
  • Luftflöde
  • Fuktighet
  • Hygien och luftpartiklar
Kontakta oss