Loading...

Materialprovning & termiskprovning

Vi utför många olika materialprovningar för att kontrollera att materialet klarar de ställda kraven. 

Predire testar materialprovningar inom flera olika branscher – allt från kompletta fordon till kläder och textilier. När det kommer till textila produkter måste dessa enligt olika lagar, regler och direktiv uppfylla vissa säkerhetskrav för att få säljas på marknaden. En av flera viktiga aspekter är att brandrisken har testats. Det finns även viktiga krav när det kommer till exempelvis kemikalier. Som oberoende testcenter hjälper vi till och säkerställer att produkten uppfyller de krav som finns innan den når marknaden, vilket material det än gäller.

Exempel på material

 • Plaster
 • Textilier
 • Lim
 • Skum
 • Dämpande material
 • Polymer
 • Kompositmaterial
 • Metaller
 • Tätningsmedel
 • Oljor
 • Fibermaterial
 • Läder
 • Ytbehandling och lacker

Exempel på prover

 • Mekanisk nötning
 • Drag- och kompressionsprover
 • Svetsprover
 • Stans- och styknitsanalyser
 • Clinchanalyser
 • Lödningsanalyser
 • Böjprover
 • Ytjämnhetsprover
 • Skikttjockhetsmätningar
 • Hårdhetsmätningar
 • Kemisk resistans
 • Brandprover
 • Materialprover
 • Kolorimetrisk undersökning
 • UV-resistens
Kontakta oss