Som ett led i vår miljöutveckling går vi nu ifrån fossila bränslen till ett miljövänligt el-uppvärmnings alternativ med el från sol, vind och vattenkraft. Vi tackar VVS-tjänst i Mjällby för en bra installation!