Predire Testcenter AB integritetspolicy

Vi på Predire Testcenter AB värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt. Exempel på när är: När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida.

Predire Testcenter AB säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss, när du använder vår hemsida eller någon annan av Predire Testcenter AB tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara: Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information vi samlar in om dig.
följande information: Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Informationen du ger oss, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Hur hanterar vi din information?
Predire Testcenter AB säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vill du veta mer om hur vi samlar in information? Kontakta oss på info@predire.com

Predire Testcenter AB dataskyddspolicy

Predire Testcenter AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Predire Testcenter AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@predire.com

Genom att använda Predire Testcenter AB tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vad gör vi med din information?

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.                                                                                      

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Då Predire Testcenter AB är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Predire Testcenter AB att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert.

Den registrerades rättigheter.
Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss
info@predire.com