Loading...

Korrosionsprovning & vibrationsprovning

Att testa ett system är kostnadseffektivt och ger en bättre samordnad bild av hur komponenterna fungerar tillsammans.

Att säkerställa att hela system och komponenter fungerar som de ska är en viktig del i produktionsutvecklingsfasen. Generellt för alla tester vi utför handlar om att just säkerställa kvaliteten: Håller produkten för konsumenternas krav? Myndigheternas krav? Branschens krav? Det är ofta många parametrar som ska stämma. Utöver säkerhet handlar provning dessutom om kostnadsbesparing. Upptäcker vi något problem tidigt i utvecklings- eller produktionsfasen kan vi åtgärda problemet innan produkten kommer ut på marknaden och förhindrar därmed att produkten behöver återkallas.

Som ett oberoende och ackrediterat testcenter kvalitetssäkrar vi och testar produkten så att den uppfyller alla dessa tänkbara krav, på ett opartiskt och trovärdigt sätt. Även om vi under årens gång blivit stora inom fordonsindustrin utför vi provning och analys inom de flesta branscher. Har ni någon produkt som behöver kvalitetssäkras – tveka inte att kontakta oss så hittar vi en lösning tillsammans.

System- och komponenttester

 • Klimat- och miljösimulering
 • Media resistance
 • Klimatsimulering
 • Solsimulering
 • Korrosionsprovning
 • Vibration- och chockprovning
 • Gnissel och gnek
 • IP-klassificering
 • Stressprovning
 • Bränslesystemprovning
 • Livscykelsprovning
 • Komfortprovning
 • Airbag sprängtest
 • Hållbarhetsprovning
 • Akustikprovning
 • Elektronikprovning

Flera av dessa tester kan kombineras med olika typer av klimatpåverkan.

Kontakta oss