Loading...

Sätter kompletta fordon på prov

Predire har lång erfarenhet av provning inom fordonsbranschen som i dag står för 70 procent av testverksamheten. Tack vare vår erfarenhet och kunniga personal provar vi i dag produkter åt flera branschledande företag. Den största och viktigaste anledningen till att prova kompletta fordon är för att få en helhetsbild av hur de i själva verket fungerar i verkligheten. I en bransch där säkerhet är a och o strävar vi efter att testa det kompletta fordonet så verklighetstroget som möjligt genom att efterlikna de omständigheter som finns när det kommer till miljö- och klimatpåfrestningar världen över.

Inom fordonsprovning utför vi verklighetstrogna prover på kompletta fordon.

Fordonstester

  • Klimatsimuleringar
  • Solsimuleringar
  • Korrosionsprover
  • Hållbarhetsprover, öppna- och stängfunktioner
Kontakta oss