Loading...

Emissionsprovning

Det finns många ämnen i exempelvis bilar som kan framkalla lukt och allergi. Därmed finns också regler att förhålla sig när det kommer till hur höga halter av dessa ämnen som får läcka ut ur olika material. Ett exempel är formaldehyd – en baskemikalie som används inom flera tillverkningsprocesser. Formaldehyd kan framkalla allergiska reaktioner och det är därför viktigt att formaldehydinnehållet är inom analysens föreskrifter och krav.

Exempel på emissionsprover 

 • Luktprover
 • Fogging
 • TVOC
 • VOC
 • Formaldehyd
 • Aminer
 • Talsyraestrar nitrogena aminer

Exempel på standarder för emissionsprover

 • VCS 1027, 2711
 • VCS 1027, 2714
 • VCS 1027, 2719
 • VCS 1027, 2729
 • VCS 1027, 2739
 • VCS 1027, 2749
 • VCS 1027, 2759
 • VCS 1027, 2769
 • VDA 207
 • VDA 275
 • VDA 276-1
 • VDA 276-2
 • VDA 277

.

 • VDA 278
 • DIN 75201-A
 • DIN 75201-B
 • GS 97014-3
 • GMW 15634
 • GMW 8081
 • PV 3341
 • PV 3015
 • PV 3925
 • PV 3900
 • ISO 6452
 • SAE J1351
 • SAE J1756
Kontakta oss